TRADING BEAR LTD
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
TRADING BEAR LTD
Beckenham, United Kingdom
400,00 US$ - 650,00 US$/Tấn hệ mét
100.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
400,00 US$ - 600,00 US$/Tấn hệ mét
10000.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
7,00 US$ - 10,00 US$/Trường hợp
5000.0 Trường hợp(Min. Order)
9,46 US$ - 14,19 US$/Trường hợp
550000.0 Trường hợp(Min. Order)
6,00 US$/Trường hợp
50000 Trường hợp(Min. Order)
12,09 US$ - 16,12 US$/Trường hợp
500.0 Trường hợp(Min. Order)
12,09 US$ - 16,12 US$/Trường hợp
500.0 Trường hợp(Min. Order)
10,64 US$ - 14,19 US$/Trường hợp
55000.0 Trường hợp(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.