TRADING BEAR LTD
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
TRADING BEAR LTD
Beckenham, United Kingdom
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Aptamil A4535456 Aptamil Food & Beverage>>Baby Food>>Baby Formula 2020-10-11 ~ 2023-10-11 Đã xác minh
P&G CC1266161 P&G Home & Garden>>Household Cleaning Tools & Accessories>>Household Chemicals>>Detergent,Beauty & Personal Care>>Hygiene Products>>Diapers/Nappies>>Baby Diaper,Beauty & Personal Care>>Other Beauty & Personal Care Products(new) 2020-02-07 ~ 2024-02-07 Đã xác minh
Axe AK7832344 Axe Beauty & Personal Care>>Fragrance & Deodorant>>Deodorant & Antiperspirant 2020-10-16 ~ 2022-10-16 Đã xác minh
BIC BIC108890VV BIC Home & Garden>>Lighters & Smoking Accessories>>Lighters 2020-10-12 ~ 2021-10-12 Đã xác minh
Nestle 98439895 Nestle Food & Beverage>>Baby Food>>Baby Formula,Food & Beverage>>Confectionery>>Chocolate,Food & Beverage>>Beverage>>Coffee>>Instant Coffee 2020-05-07 ~ Đã xác minh
Coca Cola 3582375824 Coca Cola Food & Beverage>>Beverage>>Soft Drinks>>Carbonated Drinks 2020-07-23 ~ 2024-07-23 Đã xác minh
Heineken 2093432233 Heineken Food & Beverage>>Beverage>>Alcoholic Beverage>>Beer 2020-10-01 ~ 2021-10-01 Đã xác minh
Red Bull 327382/342 Red Bull Food & Beverage>>Beverage>>Soft Drinks>>Energy Drinks 2020-05-04 ~ 2023-05-04 Đã xác minh
Gửi email cho nhà cung cấp này