TRADING BEAR LTD
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
TRADING BEAR LTD
Beckenham, United Kingdom
FROZEN
SEA FOOD
Soft drinks
Detergent
600,00 US$ - 800,00 US$/Tấn hệ mét
100.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
600,00 US$ - 800,00 US$/Tấn hệ mét
100.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
600,00 US$ - 800,00 US$/Tấn hệ mét
100.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
2,00 US$ - 3,00 US$/Kilogram
2000.0 Kilogram(Min. Order)
2,00 US$ - 3,00 US$/Kilogram
2000.0 Kilogram(Min. Order)
2,00 US$ - 3,00 US$/Kilogram
2000.0 Kilogram(Min. Order)
6,00 US$/Trường hợp
50000 Trường hợp(Min. Order)
6,00 US$/Trường hợp
50000 Trường hợp(Min. Order)
6,00 US$/Trường hợp
50000 Trường hợp(Min. Order)
6,00 US$/Trường hợp
50000 Trường hợp(Min. Order)
6,00 US$/Trường hợp
50000 Trường hợp(Min. Order)
6,00 US$ - 16,00 US$/Gói
1200.0 Gói(Min. Order)
12,00 US$ - 20,00 US$/Hộp các tông
3000.0 Hộp các tông(Min. Order)
1,00 US$ - 3,00 US$/Đơn vị
3000.0 Đơn vị(Min. Order)

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

4,00 US$ - 6,00 US$/Cái
1000.0 Cái(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm
4,00 US$ - 6,00 US$/Cái
1000.0 Cái(Min. Order)
0,80 US$ - 5,00 US$/Cái
1000.0 Cái(Min. Order)
0,80 US$ - 1,00 US$/Cái
1000.0 Cái(Min. Order)
0,80 US$ - 1,00 US$/Cái
1000.0 Cái(Min. Order)
0,80 US$ - 2,00 US$/Cái
1000.0 Cái(Min. Order)
0,80 US$ - 5,00 US$/Cái
1000.0 Cái(Min. Order)
0,80 US$ - 2,00 US$/Cái
1000.0 Cái(Min. Order)
0,80 US$ - 5,00 US$/Cái
1000.0 Cái(Min. Order)

Phillips John Anthony
Chat Now!
Denis Marven
Chat Now!
Larry Biden
Chat Now!
Steven More
Chat Now!
Louis Maguire
Chat Now!
Bismark Terrys
Chat Now!
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.